>Preventive Maintenance (PM)

Preventive Maintenance การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

การบำรุงรักษาเป็นระยะโดยทีมงานที่มีคุณภาพ จะช่วยให้เครื่องจักรของโรงงานอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร มีความปลอดภัยในการใช้งาน และเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance จึงเป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง ที่ช่วยโรงงานหลีกเลี่ยงการเผชิญความเสี่ยงต่อการหยุดทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้ผลผลิตลดลงและบริษัทสูญเสียรายได้

Visitors: 99,093